PRIVATLIVSPOLITIK

Piller Group GmbH und Piller Germany (GmbH) & Co.KG

Updated at: 18/04/2023

1.Oversigt
1.1.Firmaet tager sikkerhed og privathed af dine data seriøst. Vi indsamler og bruger information eller “data” om dig som en del af vores forretning og for at administrere, udvikle og forbedre vores relation til dig. Vi tilsigter at overholde vores lovmæssige forpligtelser i henhold til databeskyttelsesloven Data Protection Act 2018 (”2018 Loven”) og EU's General Data Protection Regulation (”GDPR”) (EU's generelle databeskyttelsesforordning) med hensyn til data privatliv og sikkerhed. Vi har pligt til at oplyse dig om information indeholdt i denne politik.
1.2.Denne generelle politik gælder for alle personlige data, vi måtte være i besiddelse af.
1.3.Firmaet har taget forholdsregler til at beskytte sikkerheden af dine data, som opstillet i denne politik.
1.4.Firmaet beholder data så længe som nødvendigt til de formål, som de var indsamlet til, eller indtil der modtages anmodning fra en registreret om adgang til at slette dem (se afsnit 7).
1.5.Denne politik forklarer, hvordan Firmaet vil opbevare og behandle dine informationer, og forklarer dine rettigheder med hensyn til de data, vi opbevarer.
2.Databeskyttelsesprincipper
2.1.Nous pouvons être amenés à utiliser des données personnelles :

dans le cadre de l’exécution d’obligations contractuelles (contrats de vente et d’achat ainsi que des devis) ; ou
lorsque nous pensons avoir un intérêt légitime à vous informer de l’évolution de nos produits ou à vous faire apprécier les activités de la Société ou du Groupe de sociétés ;
lorsque la loi nous y oblige.

Nous n’utiliserons vos données personnelles à aucune autre fin sans rapport avec ce qui précède sans vous en aviser et vous informer de la base juridique sur laquelle nous prévoyons de nous fonder pour procéder à leur traitement.Personlige data skal behandles i henhold til seks ”Databeskyttelsesprincipper”. De skal:

behandles fair, retmæssigt og gennemsigtigt
indsamles og behandles kun til nærmere angivne, eksplicitte og legitime formål
være fyldestgørende, relevante og begrænset til det nødvendige til det formål, de behandles til
være præcise og up-to-date. Alle upræcise data skal slettes eller berigtiges omgående
ikke opbevares længere end nødvendigt til formålet, som de behandles til, og
behandles på en sikker måde

Vi er ansvarlige for disse principper og skal vise, at vi handler i overensstemmelse hermed.
3.Hvordan vi definerer personlige data
3.1.”Personlige data” betyder information, der relaterer til en levende person, der kan identificeres ud fra de data (en ”dataregistreret”) alene, eller sammen med andre informationer, der sandsynligvis kan komme i vores besiddelse.
3.2.Denne politik gælder for alle personlige data, hvad enten de er lagret elektronisk, på papir eller på andre materialer.
3.3.Hvis du besøger vores hjemmeside, er det standard procedure for vores webservere, at de lagrer detaljer fra din internetudbyder, fra hjemmesiden, som du besøger, detaljer omkring hvilke af vores sider du besøger og dato og varighed af dit besøg.
3.4.Personlige data, som vi opbevarer, er kommet i vores besiddelse på almindelig forretningsmæssig vis.
3.5.De personlige data, vi opbevarer, kan inkludere nogle eller alle af følgende informationskategorier:

navn
e-mail adresse
firmanavn
firmaadresse
køn
skype adresse
mobilnummer
jobtitel
3.6.Bemærk: Vores ansattes data er mere omfattende, men her gælder en separat politik.
3.7.Vi opbevarer ikke nogen informationer, der anses som data af speciel kategori, ifølge GDPR.
3.8.Det kan være, du bliver inviteret til at åbne en video via vores hjemmeside. Denne tjeneste er via YouTube, og detaljer om deres politik findes på https://policies.google.com/privacy?hl=en
4.Hvordan vi definerer behandling
4.1.‘Behandling ’ betyder enhver aktivitet, der udføres på personlige data, f.eks.:

indsamling, optagelse, organisering, strukturering eller lagring
tilpasning eller ændring
hentning, opslag eller brug
offentliggørelse ved udsendelse, udbredelse eller på anden vis at gøre tilgængelig
samordning eller sammenlægning, og
indskrænkning, destruktion eller sletning

Dette inkluderer behandling af personlige data, som er en del af et arkiverings-system og enhver automatisk behandling.
5.Hvordan behandler vi dine personlige data?
5.1.Firmaet vil behandle dine personlige data i henhold til vores forpligtelser under 2018 Loven.
5.2.Vi vil beskytte dine data ved at implementere tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at undgå utilsigtet eller bevidst manipulation, tab, skade eller adgang af uautoriserede personer. Vores behandling inkluderer data kryptering, passwording og sikker lagring af back-up materiale.
5.3.Vi bruger personlige data:

ved udformning af kontraktmæssige forpligtelser (salgs- og købskontrakter inkl. tilbud), eller
hvor vi tror, vi har en legitim interesse i at gøre dig bevidst om udviklingen af vores produkter eller holde dig opdateret på Firmaets eller firmagruppens aktiviteter.
hvor vi er lovmæssigt forpligtet til det

Vi bruger ikke dine personlige data til noget andet urelateret formål uden at fortælle dig om det og det lovmæssige grundlag, vi har i sinde at basere behandlingen på.
6.Deling af dine personlige data
6.1.Af og til kan vi dele dine personlige data med gruppeselskaber eller vores entreprenører og agenter for at kunne opfylde vores forpligtelser under vores kontrakt med dig – eller pga. vores retmæssige interesser.
6.2.Vi kræver, at disse selskaber opbevarer dine personlige data fortroligt og sikkert og beskytter dem i henhold til loven og vores politikker. De har kun tilladelse til at behandle dine data til det legitime formål, hvortil de er blevet delt, og i henhold til vores anvisninger.
6.3.Vi gør ikke personlige data tilgængelige for tredjepart, undtagen som beskrevet i afsnit 6.1 og 6.6 i denne politik.
6.4.Vi sender ikke dine personlige data udenfor det europæiske økonomiske samarbejdsområde (EØS). Hvis der sker ændringer, vil du få besked om det, og de beskyttelser, der er på plads til at beskytte sikkerheden af dine data, vil blive forklaret.
6.5.Vores specielle GDPR medarbejderpolitik indeholder nogle af de forholdsregler, der tages i brug for at beskytte medarbejderdata.
6.6Google reCAPTCHA
This service (e.g. for contact forms, and newsletter registrations) is used for purposes of identification and to prevent the services provided from being misused by machines. “Captchas” are generated and verified on application servers from Langley Holdings PLC. No data is transmitted to third parties in the process.

Data processed:

IP address
Click path
Time spent on the site
Website visitor behavior
Browser language
User input
Javascript objects
Browser plug-ins

The legal basis for the use of reCAPTCHA is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a GDPR.
The privacy policy of the data processor can be found here. https://policies.google.com/privacy?hl=en
You can find an overview of the cookies set by reCAPTCHA, including the storage period, below:
Name: _grecaptcha
Provider: Google reCAPTCHA
Description: is used to provide spam protection
Expiration: session cookie
6.7Meta Pixel (formerly Facebook Pixel)

Our website uses pixels from Facebook/Meta to measure the conversion of visitor actions. The provider of this service is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. The data collected is anonymous for us as the operator of this website, we cannot draw any conclusions about the identity of the users. The data is additionally processed by Facebook for its own purposes in accordance with the Facebook Data Use Policy. The use of this service is based on your consent according to Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO and §25 para. 1 TTDSG. The consent can be revoked at any time. https://de-de.facebook.com/about/privacy/) https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

6.8.Hvis tredjepart organisationer har adgang til personlige data, sikrer vi os, at de har tilstrækkelige politikker på plads til at beskytte dataene i henhold til GDPRs krav og principper.
7.Den registreredes adgang til anmodninger om dataindsigt
7.1.Personer, der gerne vil vide, hvilke personlige oplysninger vi opbevarer, kan foretage en anmodning om dataindsigt i relation til deres egne personlige data. Kontaktpersonen er angivet i afsnit 8.2. nedenfor. Vi er forpligtet til at svare indenfor en måned, med mindre anmodningen er kompleks eller omfattende, i hvilket tilfælde perioden, indenfor hvilken vi skal svare, kan udvides med endnu to måneder.
7.2.Der er normalt intet gebyr på en anmodning om dataindsigt.
8.Dine datarettigheder som registreret
8.1.Du har ret til information om, hvilke personlige data vi behandler, hvordan og på hvilket grundlag, som beskrevet i denne politik.
8.2.Sager, der opstår under punkterne 7.1 og 8.3 til 8.8 skal henvises på skrift til Datenschutz.Osterode@piller.com
8.3.Du har ret til adgang til dine egne personlige data ved hjælp af en anmodning om dataindsigt (se afsnit 7 ovenfor).
8.4.Du kan anmode om, at vi retter alle unøjagtigheder i dine personlige data.
8.5.Du har ret til at anmode om, at vi sletter dine personlige data, hvis vi ifølge loven ikke var berettiget til at behandle dem.
8.6.Under anmodningen om, at dine personlige data rettes eller slettes eller er i strid med retmæssighed i vores behandling, kan du anmode om, at brugen begrænses, mens ansøgningen er under udfærdigelse.
8.7.Du har ret til at gøre indsigelse imod databehandling, hvor vi baserer den på en retmæssig interesse, og du mener, at dine rettigheder og interesser vejer tungere end vores, og du ønsker vi skal stoppe.
8.8.Du har ret til at protestere, hvis vi behandler dine personlige data til direct marketing formål. Du får mulighed for at afmelde fremtidige direct e-mail kampagner, men vi kan beholde dine personlige data, hvor vi af legitime forretningsårsager anser det for at være hensigtsmæssigt.
8.9.Du har ret til at blive informeret om datasikkerhedsbrud angående dine personlige data.
8.10.Du har ret til at indgive en klage til vores databeskyttelsesansvarlige (se 8.2) eller til vores databeskyttelsesmyndighed.

1. Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update

2. Twitter: https://twitter.com/en/privacy#update

3. LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4. Youtube/Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

5. dotmailer: https://www.dotmailer.com/terms/privacy-policy/